Αγαπητοί γονείς,

Η Διεύθυνση των Φροντιστηρίων Μ.Ε. “ΡΟΠΗ” αποφάσισε όπως από την 13η Φεβρουαρίου 2016 κάθε Σάββατο και μέχρι λήξεως των μαθημάτων της σχολικής περιόδου 2015-2016, οι μαθητές της Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ της ΟΜΑΔΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, εφ’ όσον και όσοι το επιθυμούν, δωρεάν εισαγωγικά και διερευνητικά μαθήματα κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου, στα μαθήματα:

ΦΥΣΙΚΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΧΗΜΕΙΑ – ΑΡΧΑΙΑ

Τα μαθήματα αυτά έχουν σαν βασικό σκοπό να φέρουν κοντά τους μαθητές μας σε αντικείμενα που θα τους απασχολήσουν την τελευταία και βασική τους οριακή χρονιά στο Λύκειο, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις τυχόν δυσκολίες και οι επιλογές τους τελικά να είναι οι το δυνατόν καλύτερες.

Τα μαθήματα αυτά θα είναι μαθήματα ενημέρωσης και παρακολούθησης και δεν θα επιβάλλεται κατ’ οίκον εργασία. Η προσφορά μας αυτή είναι μια συνειδητοποιημένη προσπάθεια να δημιουργήσουμε σοβαρούς και προβληματισμένους υποψήφιους μαθητές για να καταλάβουν μια θέση στα Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι .

Ελπίζοντας στη συνεργασία τόσο την δική σας όσο και κυρίως των παιδιών σας, σας στέλνουμε τους φιλικούς μας χαιρετισμούς.

Η Διεύθυνση των Φροντιστηρίων

Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΠΡΑΤΣΗΣ

Δήλωση Συμμετοχής

Πρόγραμμα Μαθημάτων