Γ’ Λυκείου Μαθηματικά Θετικών & Οικονομικών Σπουδών