Παρακάτω μπορείτε να δείτε έναν πίνακα για το νέο σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων του σχολικού έτους 2015-2016, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχει επιλέξει: