Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως τα μαθήματα για την Θερινή Προετοιμασία των μαθητών Β’ και Γ’ Λυκείου ξεκινούν την ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.